BIBLIOTECA VIRTUAL DEL LLIBRE ESCOLAR UTILITZAT ABANS DE 1950

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL LIBRO ESCOLAR UTILIZADO ANTES DE 1950

Prestatgeria/Estantería -18

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


 

INTRODUCCIÓ A LA GRAMÀTICA per Alexandre Gali, 38 pàgines, any 1935,  13 x 18,5 cms.Editat per Publicacions
 de lA.P. de l'E.C.- Editorial Pedagògica.
 por Alexandre Gali, 38 páginas, año 1935, 13 x 18,5 cms. Editado por Publicacions de lA.P. de l'E.C.- Editorial 
 Pedagògica.   (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
Ficha/fitxa + PDF

  COMO TRABAJAN Y ESTUDIAN LOS NIÑOS DE TODO EL MUNDO por Miguel Medina, 46 página, año
   1926, 18,5 x 25 cms. Editado por Ramon Sopena, en Barcelona.
   per Miguel Medina, 46 pàgines, any 1926, Editat per Ramon Sopena a Barcelona. 18,5 x 25 cms. (
Exemplar de
   la Associació per a la Recerca Pedagògica)
  
Ficha+ PDF

 CARTILLA MODERNA DE HISTORIA SAGRADA por Edelvives, 32 páginas, año 1933,  11,5 x 16 cms. Editado por
  Editorial Luis Vives, S.A. de Barcelona.
  per Edelvives, 32 pàgines, any 1933, 11,5 x 16 cms. Editat per Editorial Luis Vives S.A. de Barcelona   (Exemplar
  de l'Associació per a la Recerca Pedagògica TP)
 
Ficha/fitxa + PDF


 
MILTON DE LA EDUCACIÓN, traducido por Natalia Cossío, 54 páginas, año 1916, precio 1,00 peseta,
  11,5 x 17,5 Editado por Ediciones de la Lectura de Madrid. Se conserva el órden equivocado de las páginas en
  su encuadernación.

  traduit per Natalia Cossío, 54 pàgines, any 1916, preu 1,00 pesseta, 11,5 x 17,5 cms.Editat per Ediciones de la Lectura de
  Madrid. L'ordre de les pàgines es el del llibre original. (Exemplar de l'Associació per a la Recerca Pedagògica TP)
  Ficha + PDF
PATUFET N. 981 any XX , 20 -1-1923, 20 pàgs.  preu 10 cts.,mides 15 x 21, cms. Editat a
 Barcelona per Llibreria d'en Patufet
 año XX, n. 981, 20-1-1923, 32 págs. precio 10 cts., medidas 15 x 210 cms. Editado en Barcelona
 por Llibreria  Patufet. (Exemplar de la  Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
Fitxa/ficha+PDF
CARTILLA DE CIVISME I DRET ,per Raimon Torroja Valls, seguint les normes ortogràfiques establertes per l’Institut d’Estudis
 Catalans, dibuixos de Mallol, any 1931, 56 pàgines, 16,5 x 11,5 cms. editat per Llibreria Montserrat de Salvador Santomà de Barcelona
 por Raimon Torroja Valls, según las normas del Institut d'Estudis Catalans, dibujos de Mallol, año 1931, 56 páginas, 16,5 x 11,5 cms.
 Editado por la Librería Montserrat de Salvador Santomà de Barcelona
(Exemplar de la  Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
Ficha/fitxa + PDF

QUADERNS D'ESTUDI, Revista especialment dedicada a Mestres i Professors, Any 1,  Vol. II, Núm. 1, 80 pàg.,
  any 1916, 14 x 20 cms. Publicació mensual del Consell d'Investigació Pedagògica de la Diputació de Barceloa,
  sota els auspicis de la Mancomunitat de Catalunya, Editat a Barcelona.
  80 pág., año 1916, 14 x 20 cms. Publicación mensual del Consell d'Investigació Pedagògica de la Diputación de
  Barceloa, bajo los auspicios de la Mancomunitat de Catalunya, Editado en Barcelona.
(Exemplar de la Associació
  per a la Recerca Pedagògica)
 
Ficha/fitxa PDF

GRAMÁTICA, por Ezequiel Solana, 66 páginas, año 1928, precio 0,80 pesetas, 12 x 18 cms.  Editado por El Magisterio
  Español.
 per Ezequiel Solana, 66 pàgines, any 1928, preu 0,80 pessetes. 12 x 18 cms.  Editat per El Magisterio Español. (
Exemplar de
  la Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
 Ficha+PDF

 

PATUFET N. 909 any XVIII, , 8 -9-1921, 10 pàgs.  preu 10 cts.,mides 14 x 19 cms. Editat a
 Barcelona per Llibreria d'en Patufet
 año XVII, n. 909, 8-9-1921, 20 págs. precio 10 cts., medidas 14 x 19 cms. Editado en Barcelona
 por Llibreria  Patufet. (Exemplar de la  Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
Fitxa/ficha+PDF

 
ELEMENTOS DE HISTORIA DE ESPAÑA, por J. C. C. de las Escuelas Pías, 68 páginas, año 1896,  11 x 16 cms.
  Editado por Librería de F. Ribalta y Marcelino Giró de Barcelona.
 per J.C.C. de les Escoles Pías, 68 pàgines, any 1896, 11 x 16 cms. Editat per Librería de F. Ribalta y Marcelino Giró
 de Barcelona . (Exemplar de la Associació per la Recerca Pedagògica)
 Ficha+PDF