Títol
Autor
Materia
Tipus de document
Lloc de publicació
Editat per
Preu
N. de pàgines
Temes relacionats
Descripció
APLEC DE RONDALLES
Recopilades per Valeri Serra i Boldú
Narracions
Llibre
Barcelona
Editorial Catalana S.A.
2,50 pessetes
210
Contes, Rondalles...
Portada amb el títol i autor del llibre, de la pàg. 5 a la 9
Proleg i de la 11 a la 206 desenvolupament de l'obra, index a la pàg.  207 i a la contraportada segell de la editorial i preu del llibre