BIBLIOTECA VIRTUAL DEL LLIBRE ESCOLAR UTILITZAT ABANS DE 1950
BIBLIOTECA VIRTUAL DEL LIBRO ESCOLAR UTILIZADO ANTES DE 1950

Prestatgeria/Estantería -2

 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18

 


 NOCIONES DE ARITMÉTICA por Don Manuel Guiu Cucurull (Director de la Escuela Graduada de niños de
  Mollerusa -Lérida), 64 páginas, año 1923, precio 0,75 pesetas, 12 x 16,5 cms. Impreso en la imprenta Mariana de 
  Mariana de Lérida.
  per Don Manuel Guiu Cucurull Director de l'Escuela Graduada de nens de Mollerusa (Lérida), 64 pàgines, any 1923,
  preu 0,75 pessetes, 12 x 16,5 cms. Imprés a l' imprenta Mariana de Lérida. (Exemplar de l'Associació per a la Recerca
  Pedagògica TP)
 Ficha/fitxa +PDF

GEOGRAFIA ELEMENTAL DE CATALUNYA, per Pere Blasi, 83 pàgines i 8 de fotografies, any 1923, preu
 3,00 pessetes, 23,5 x 19,5 cms. Editat per l'Editorial Pedagògica de la Associació Protectora de l'Ensenyança
 Catalana de Barcelona.
 por Pere Blasi, 83 págines y 8 de fotografies, año 1923, precio 3,00 pesetas, 23,5 x 19,5 cms.Editado por
 l'Editorial Pedagògica de la Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana de Barcelona. (Exemplar
 de l'Associació per a la Recerca Pedagògica TP)
                                          
Ficha/fitxa + PDF

  PREMIOS PARA EXÁMENES, Nuevas publicaciones de la Libreria de Juan y Antonio Bastinos  Editores, 16 páginas,
  año 1884,  12 x 16 cms. Editado en Barcelona.
  Noves publicacions de la Llibreria de Juan i Antonio Bastinos Editors, 16 pàgines, any 1884, 12 x 16 cms. Editat a
  Barcelona (
Exemplar del Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega)
 Ficha/fitxa + PDF

 ARITMÉTICA, por José Osés Lurumbe (Maestro de las escuelas públicas de Barcelona, 40 páginas, año 192..?, 
 10,5 x 15,5 cms. Editado    por Ruiz y Feliu, sucesores de Bastinos de Barcelona.
 per José Osés Lurumbe (Mestre de les escoles públique de Barcelona, 40 pàgines, any 192...?, 10,5 x 15,5 cms.
 Editat per Ruiz y Feliu de Barcelona .(Exemplar de l'Associació per a la Recerca Pedagògica TP)
 
Ficha/fitxa + PDF

  CARTILLA MODERNA DE FRANCÉS, 32 páginas, año 1931, 11,5  x 18 cms. Editado por F.T.D. de Barcelona.
   32 pàgines, any 1931, 11,5 x 18 cms. Editat per F.T.D. de Barcelona (Exemplar de l'Associació per a la Recerca
   Pedagògica TP)
  
Ficha/fitxa + PDF
  

 

                          
  PATUFET N.1032,
15 de gener 1924, 20 pàgs., preu 0,10 pessetes, imprés per Imprenta
En Patufet de Barcelona
  N. 1032, 15 de enero de 1924, 20 págs., precio 0,10 pesetas, impreso en la  Imprenta  En Patufet de Barcelona  (Exemplar de la 
  Associació per a la Recerca Pedagògica)
  Fitxa, Ficha + PDF


34 REGLES PER ESCRIURRE CORRECTAMENT LA LLENGUA CATALANA,
per R. Folch i Capdevila, 62 pàgines,
 any 1931, 12 x 17 cms.Imprés a la Llibreria Bonavia de Barcelona
.
 por R. Folch i Capdevila, 62 páginas, año 1931, 12 x 17 cms. Imprso en la Libreria Bonavia de Barcelona. (Exemplar de
 
l'Associació per a la  Recerca Pedagògica TP)

 Ficha/fitxa + PDF
 REGISTROS PAIDOLÓGICOS por José Martos, 32 páginas, año 19...?, precio 0,50 pesetas, 1 x 18 cms. Editado por
  El Magisterio Español de Madrid.
  per José Martos, 32 pàgines, any 19...?, preu 0,50 pessetes, 12 x 18 cms. Editat per El Magisterio Español de
  Madrid.(Exemplar de l'Associació per a la Recerca Pedagògica TP)
  Ficha/fitxa + PDF
  PATUFET 1023 any XX 15 de desembre 1923, 20 pàgs., preu 0,10 pessetes, imprés per Imprenta En Patufet de Barcelona
  Año XX N. 1023, 15 de desembre de 1923, 20 págs., precio 0,10 pesetas, impreso en la  Imprenta  En Patufet de Barcelona
  (
Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica T.P.)
 Fitxa/ficha + PDF

  NOCIONES DE GEOGRAFÍA, por el P. Juan A. Ambros (escolapio), 48 páginas, año 1909, 12 x 18,5 cms.
  Impreso en la Imprenta Elzeveriana de Barcelona.
  por el P. Juan A. Ambros (escolapio), 48 páginas, año 1909, 12 x 18,5 cms. Impreso en la Imprenta Elzeveriana de
  Barcelona.
(Exemplar de l'Associació per a la Recerca Pedagògica TP)
 
Ficha/fitxa + PDF