BIBLIOTECA VIRTUAL DEL LLIBRE ESCOLAR UTILITZAT ABANS DE 1950
BIBLIOTECA VIRTUAL DEL LIBRO ESCOLAR UTILIZADO ANTES DE 1950

Prestatgeria/Estantería -5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17
  CARTAS A UNA MADRE
, por P. Riera Vidal, 84 páginas, año 1921, 12,5 x 20,5 cms. Editado por Editorial
  Gerundense de Girona
  per P. Riera Vidal, 84 pàgines, any 1921, 12,5 x 20,5 cms. Editat per Editorial Gerundense de Girona. (
Exemplar de
  la Associació per a la Recerca Pedagògica)
.
 Ficha/fitxa-PDf

 

  LA ESCUELA ACTIVA, por J.P.C., 94 páginas, año 1933, precio 1,75 pesetas, 12,5 x 20,5 cms. Editado por Dalmau
  Carles, Pla,S.A. Editores de Gerona.
   per J.P.C., 94 pàgines, any 1933, preu 1,75 pessetes, 12,5 x 20,5 cms. Editat per Dalmau Carles, Pla S.A. Editors de
   Girona. (
Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
  
Ficha/fitxa-PDf

                          
 INGENUIDADES, Libro de lectura manuscrita
, por Antonio Fernández, 92 páginas, año 1939,  13,5 x 20 cms. Editado
  por Editorial Miguel A. Salvatella de Barcelona. 
  per Antonio Fernández, 92 pàgines, any 1939, 13,5 x 20 cms. Editat per Editorial Miguel A. Salvatella de Barcelona.
  (
Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
Ficha/fitxa-PDf

                            
  NOCIONES DE GRAMÁTICA CASTELLANA
, por P. Luis Tallada, Pbro (1867-1932), 128 páginas 3ª Edición 1909, 11 x 17,5 cms.
   Editado por La Hormiga de Oro de Barcelona.
   per P. Luis Tallada, Pbro, 128 pàgines, 3a. Edició 1909, 11 x 17,5 cms. Editat per La Hormiga de Oro de Barcelona.
   (
Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
  
Ficha/fitxa-PDf  

 

  MARIAGNETA FALADA O LA MALA CRIADA I EL BON CAVALL per Germans Grimm, Adaptació de Valeri
   Serra Boldú (1875-1938), 32 pàgines, 2a. Edició 1933, preu 0,40 pessetes, 12,5 x 18,5 cms. Editat per Edicions Mentora de
   Barcelona.
   Por Hermanos Grimm, adaptación de Valeri Serra Boldú, 32 páginas, 2ª Edición 1933, 12,5 x 18,5 cms. Editado por
   Edicions Mentora de Barcelona. (
Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
   Ficha/fitxa PDF

                      
RUDIMENTOS DE GEOMETRÍA por J.M. Bartrina y Capella (1861-19469, 120 páginas, año 1909, 13 x 19,5 cms. Editado por
Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart de Barcelona
 per J.M. Bartrina y Capella, 120 pàgines, any 1909, 13 x 19,5 cms. Editat per la Imprenta de FranciscoJ. Altés y
 Alabart de Barcelona. (
Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
Ficha/fitxa PDF

  LECCIONES DE LENGUA ESPAÑOLA, grado preparatorio,  80 páginas, año 1935, 12 x 17,5 cms. Editado por
   La Instrucción Popular S.A. de Barcelona.
  80 pàgines, any 1935, 12 x 17,5 cms. Editat per La Instrucción Popular de Barcelona. (
Exemplar de la Associació per
  a la Recerca Pedagògica)
  Ficha/fitxa+PDF


  QÜESTIONARI D'INGRÉS AL CURS DE GRAMÀTICA CATALANA PER A MESTRES Extensió d'Ensenyamen  
    tècnic  Escola per correspondència de la Generalitat de Catalunya, 10 pàgines, any 193?, 12 x 17 cms. Editat per
    La Generalitat de Catalunya a Barcelona.
  10 páginas, año 193?, 12 x 17 cms. Editado por la Generalitat de Catalunya. (
Exemplar de la Associació  per a la
   Recerca Pedagògica)
  
Ficha/fitxa-PDf

 

  HIGIENE ELEMENTAL,  80 páginas, año 1939, precio 2,00 pesetas, 11,5 x 17 cms.Editado por el Instituto de España.
  80 pàgines, any 1939, preu 2,00 pessetes, 11,5 x 17 cms. Editat per el Instituto de España.
   (
Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
Ficha/fitxa-PDf

  EL PRINCEP TEIXIDOR, adaptació i dibuixos de Lola Anglada, 16 pàgines, any 1933, preu  0,25 pessetes,
  11,5 x 15,5 cms.Editat per La Editorial Políglota de Barcelona.
  adaptación y dibujos de Lola Anglada, 16 páginas, 1ño 1933, precio 0,25 pesetas, 11,5 x 15,5 cms.Editado por
  La Editorial Políglota. (
Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica)
 
Ficha/fitxa-PDf