Títol

Autor
Cooperació Musical
Pròleg
Materia
Tipus de document
Any
Lloc de publicació
Editat per
N. de pàgines
Mides
Imprès a
Temes relacionats
Descripció

CANSONER ESCOLAR CATALÀ. Ramell de can-
sons escollides
Francisco Flos i Calcat
Joan Salvat de l'Orfeó Català
Lluis Millet
Música
Llibre
1918
Barcelona
Per l'Autor
64
13,5 x 18,5 cms.
Barcelona
CanÇons, corals...
Portada de cartró  fondo groc imprés en negre títol del
llibre i una il·lustració alegòrica de Catalunya.
A la pàg. 1 crèdits de l'obra, , a la pàgina 3 i 4 pròlrg de Lluis Millet, les pàgines 4 i 5 presentació del llibre amb el
títol "el cant en l'escola del propi autor i resta de l'obra fin a la pàg. 60, la pàg. 62 index anomenat "Cap-breu"  i la última pàgina altres obres de l'autor.