Títol

Autor
Materia
Tipus de document
Any
Lloc de publicació
Editat per
N. de pàgines
Mides
Imprès a
Temes relacionats
Descripció
CATECISME DE LA DOCTRINA CRISTIANA
Segon grau
Sa Santedat el Papa Píus X
Religió
Llibre
1921
Barcelona
Llibreria La Hormiga de Oro
80
9,5 x 15 cms.
Barcelona
Moral, Història de l'Iglesia ...
Coberta imprèsa a dos tintes sobre cartonet, a la 3a.
pàg. crèdits de l'obra, a la 4a. autorització  d'impresió
de Ramón, Bisbe de Barcelona a la 5a. indulgencies, a la sexta Advertiments i a partir de la sèptima text del Catecisme