Títol

Autor
Materia
Tipus de document
Any
Preu
Lloc de publicació
Editat per
Nº páginas
Mides
Temes relacionats
Descripción
COM S'HA D'ESCRIURE UNA CARTA EN CATALÀ
Josep M. Capdevila
Ortografia
Llibre
1929
1,00 pts.
Barcelona
Editorial Barcino
64
16,5 x 12 cms.
Gramàtica, sintàxis....
Portada a dos colors amb vinyata central i orla lateral amb el segell editorial i el títol del llibre, de la colecció i nom de l'auto junt amb el n. preu, a la pàg. 3 crèdits , a la 5 introducció i a partir de la 7 desenvolupament de l'obra.