Títol

Autor
Revisat per
Materia
Tipus de document
Col·lecció
Número
Any
Lloc de publicació
Editat per
Preu
N. de pàgines
Mides
Temes relacionats
Descripció
EXERCICIS DE GRAMÀTICA CATALANA, vol III Sintàxis (primera part)
Jeroni Marva
Pompeu Fabra
Llengua
Llibre
Popular Barcino
45
1936
Barcelona
Editorial Barcino
1,00 pessetes
56
12 x 16 cms.
Gàmàtica, morfología,...
Portada a dos colors amb els crédits de l'obra, a la pàg. 3 repetició dels crèdits i a partir de la pàg. 5 i fins a la 56 desenvolupament de l'obra i índex. Interior de contraportada i contraportada informació de la Editorial