Exposicions sobre la recuperació de la memoria històrica del llibre escolar a Catalunya 

 

Fullet catàleg de les exposicions
1a Museu Comarcal de Tàrrega 
2a Espai Sant Joan de Cervera
3a Biblioteca Sant Agustí de la Seo d'Urgell
4a Sala d'Exposicions de l'Ajuntament de Balaguer
5a Centre Cívic de les Borges Blanques
6a Sala Cultural Ajuntament de Solsona
7a Centre Cívic Tarraquet de Tremp
8a Casa Cotori de El Pont de Suer
9a Sala Ajuntament de Mollerussa
10a Saló del llibre de Barcelona
11a Museu del Palau de la Paeria de Lleida

RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL LLIBRE ESCOLAR A LA CATALUNYA DEL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX I ALGUNS DEL SEGLE XIX

Exposició itinerant per les comarques de Lleida organitzada per l’Associació per a la Recerca Pedagògica de les Terres de Ponent

En aquesta exposició presentem un centenar i escaig de llibres utilitzats a l’escola catalana al llarg del 1r.terç del segle XX i...
Al fullet present a més d’indicar les dates i llocs on es faran les exposicions durant tot l’any 2007, relacionem tots els llibres exposats indicant títol, autor i any d’edició

LLIBRES EN CATALÀ  

DICCIONARI ORTOGRÀFIC per P. Fabra-1931
GEOGRAFIA DE CATALUNYA per Fco. Flos y Calcat-1896
QUADERNS D’ESTUDI Any I, Vol. II, Núm. 1-1916
QUADERNS D’ESTUDI Any II, Vol. II, Núm. 1-1917
ALMANAC ESCOLAR de 1932-1932
TERRA I ÀNIMA per Anicet Villar de Sechs-1935
HISTÒRIA DE CATALUNYA per Damià Ricart-1935
TRIA per J. Maragall-1931
SIL·LABARI BREU-1932
PETITES LLAVORS per Anicet Villar-1932
EXERCICIS DE LLENGUATGE per Anicet Villar-1933
LECTURA BILINGÜE per Salvador Genís-1918
CANSONER CATALÀ per Fco. Flos i Calcat -1918
LECTURES SUGGESTIVES per Ramon Torroja i Valls-1931
34 REGLES per R. Folch i Capdevila-1931
LLIBRE DE LA NATURA per S.Maluque Nicolau i A.Parramon Tubau-1932
GUIA DE LES ESCOLES I INSTITUCIONS D’ENSENYAMENT MITJÀ, SECUNDARI I SUPERIOR DE CATALUNYA.-1934
GRAMÀTICA CATALANA per Pompeu Fabra 5a edició-1930
INTRODUCCIÓ A LA GRAMÀTICA per Alexandre Galí-1935
LLIÇONS D’ARITMÈTICA per Concepció Vandellós i Maria Esteve – Llach-1932
LLIÇONS DE LLENGUATGE per Alexandre Galí-1931
LES CIENCIES EN LA VIDA DE LA LLAR per Rosa Sensat de Ferrer-1923
GEOGRAFIA ELEMENTAL DE CATALUNYA per Pere Blasi-1922
CATECISME DE LA DOCTRINA CRISTIANA-1930
ELS POBLES LES CIUTATS ELS HOMES per Artur Martorell Bisbal-1935
LA MAR LA PLANA LA MUNTANYA per Artur Martorell Bisbal-1934
LES PLANTES ELS ANIMALS ELS ELEMENTS per Artur Martorell Bisbal-1934
ENCICLOPEDIA ESCOLAR CATALANA per Ferran Serra i Molins-1931
CLAU DEL EXERCICIS DE GRAMÀTICA CATALANA per Jeroni Marva-1930
EXER. DE GRAM. CATALANA, ORTOGRAFIA per Jeroni Marva-1927
CARTILLA DE  CIVISME I DRET per Raimon Torroja Valls-1931
ORTOGRAFIA CATALANA per Pompeu Fabra-1925
EXER. DE GRAM. CATALANA, SINTAXI per Jeroni Marva-1936
COM S’HA D’ESCRIURE UNA CARTA EN CATALÀ per Josep M. Capdevila-1927
AVENTURES D’EN MASSAGRAN per Josep M. Folch i Torres-1933
EL PRINCEP TEIXIDOR adap. Lola Anglada-1933
RONDALLES POPULARS vol. II recollides per Valeri Serra i Boldú-1932
RONDALLES POPULARS vol. VIII recollides per Valeri Serra i Boldú-1932
RONDALLES POPULARS vol. IX recollides per Valeri Serra i Boldú-1932
BREVIARI SOCIAL-1934
LLIÇONS DE LLENGUATGE-1931
CONTES D’AHIR I D’AVUI núm. 2 adaptació de Valeri Serra i Boldú-1933
CONTES D’AHIR I D’AVUI núm. 12 adaptació de Valeri Serra i Boldú-1933
CONTES D’AHIR I D’AVUI núm. 13 adaptació de Valeri Serra i Boldú-1933
CONTES D’AHIR I D’AVUI núm. 15 adaptació de Valeri Serra i Boldú-1933
CONTES D’AHIR I D’AVUI núm. 17 adaptació de Valeri Serra i Boldú-1933
CONTES D’AHIR I D’AVUI núm. 18 adaptació de Valeri Serra i Boldú-1933
COL·LECCIÓ FOLLET núm 1 adaptació de Lola Anglada-1933
VOCABULARI CASTELLÀ – CATALÀ  per Emili Vallès-1935
LLIBRES EN CASTELLÀ

GEOGRAFÍA FÍSICA Y ASTRONÓMICA por Don Pablo Vila- 1915
GEOGRAFÍA PARA USO DE LOS NIÑOS por Saturnino Calleja-1920
LA ENSEÑANZA POR EL DIBUJO por Manuel Trillo Torija-1933
ARITMÉTICA, GEOMETRÍA Y TRABAJO MANUAL por Félix Martí Alpera-1932
GEOGRAFÍA por Félix Martí Alpera-1932
GEOMETRÍA RAZONADA por Jaime Viñas-1903
ARITMÉTICA PRÁCTICA por D. Victoriano F. Ascarza-1922
GRAMÁTICA por Don. Ezequiel Solana-1928
LECTURAS CIUDADANAS por Victoriano F. Ascarza-1935
HISTORIA DE ESPAÑA por F.T.D.-1926
MANUAL DE SEGUNDO GRADO de las Religiosas Hijas de María-1913
ELEMENTOS DE GEOMETRÍA por D.A.Giró y D.J.R.Miró-1871
LECTURAS GRADUADAS PARA NUESTRAS NIÑAS -1927
LA AYUDA DE LA CASA por Fernando Garrigós, SCH. P.-1912
GEOGRAFÍA por José Udina Cortiles-1913
COMPENDIO DE GEOGRAFÍA ESPECIAL DE ESPAÑA por Francisco Morán-1922
EL LIBRO DE LAS NIÑAS por María Luz Morales-1935
GEOGRAFÍA, ATLAS por F.T.D.-1929
ATLAS GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO DE ESPAÑA Y PORTUGAL-1936
ATLAS DE GEOGRAFÍA por Juan de la G. Artero-1921
VICTTORIA, LIBRO DE LECTURAS PARA NIÑAS por Dª M. Del Pilar Oñate-1933
URBANIDAD EN VERSO, PARA USO DE LAS NIÑAS por D. José Codina-1910
LAS CIENCIAS EN LA ESCUELA por Aurelio R. Charentón-1926
MANUSCRITO PARA NIÑAS por D. Joaquín Pelfort Manció-1893
GRAMÁTICA CASTELLANA por H.C.-1904
ANÁLISIS LÓGICO GRAMATICAL-1939
ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA -1938
HISTORIA DE ESPAÑA -1911
EL MAESTRO IDEAL-1916
NUEVA ENCICLOPEDIA ESCOLAR por Félix Martí Alpera-1931
LECCIONES DE COSAS por D. José Dalmau Carles-1928
CATECISMO MAYOR, DOCTRINA CRISTIANA-1907
LECTURAS CIUDADANAS por Victoriano F. Alcarza-1933
GRAMÁTICA FRANCESA por J. Porqueras-1909
ORTOGRAFÍA CASTELLANA por Antonio Cots Trías-1938
ARITMÉTICA 2º GRADO por Juan Palau Vera-1917
INVENCIONES E INVENTORES por Ezequiel Solana-1933
INGENUIDADES por Antonio Fernández-1939
COMPENDIO DE GEOGRAFÍA por D. Pedro Díaz Muñoz-1909
GEOGRAFÍA GENERAL DE ESPAÑA, Diccionario general de todos los pueblos-1862
LA ESCUELA ACTIVA por J.P.C.-1933
LECCIONES DE ARITMÉTICA por José Dalmau Carles 2ª edición-1893
LECCIONES DE ARITMÉTICA por José Dalmau Carles 69ª edición-1919
LECCIONES DE ARITMÉTICA por José Dalmau Carles 54ª edición-1921
LECCIONES DE ARITMÉTICA por José Dalmau Carle 84ª edición-1922
LECCIONES DE ARITMÉTICA por José Dalmau Carles 108ª edición-1927
LECCIONES DE ARITMÉTICA por José Dalmau Carles 122ª edición-1931
LECCIONES DE ARITMÉTICA por José Dalmau Carles 131ª edició-1935
MANUAL DE LA HISTORIA DE ESPAÑA-1939
GRAMÁTICA CASTELLANA por D. Juan B. Puig-1916
AGENDA ESCOLAR 1932-1932
LA COLEGIALA INSTRUIDA por Exmo. E Ilmo. Sr. D. Antonio Mª Claret-1876
EJERCICIOS DE CÁLCULO por G.M. Bruño
CATECISMO DE LA DOCTRINA CRISTIANA-1922
LECCIONES DE ARITMÉTICA MERCANTIL por Josef Sarrabas-1807
FRANCÉS-EXPRESS por Manuel B. Llanas-1922

PROGRAMA DETALLAT DE L’ACTIVITAT

Durant tot l’any 2007 efectuarem una exposició itinerant de llibres escolars antics per les comarques de la demarcació de Lleida, una comarca cada mes i deixarem el mes de juliol i agost de descans.

Relació de capitals de comarca
TÀRREGA
De l’11 al 22 de gener: Museu Comarcal
CERVERA
Del  9 a 18 de febrer: Espai Sant Joan
LA SEU DE URGELL
Del 2 al 18 de març: Biblioteca Sant Agustí
BALAGUER
De l’11 al 23 d’abril: Sala Exposicions de l’Ajuntament
LES BORGES BLANQUES
Del 7 al 17 de maig: Centre Cívic
SOLSONA
Del 2 al 17 de juny: Sala Cultural Ajuntament
 TREMP
Del 17 al 30 de setembre: Sala Publica de la Biblioteca
PONT DE SUERT
Del 12 AL 23 de octubre: Sala Exposicions Casa Cotori
MOLLERUSSA
Del 30 de octubre al 11 de novembre :Sala Cultura Ajuntament
LLEIDA
Del 29 de novenbre al 16 de desembre: Museu Palau de la Paeria

                      

FOTOS EXPOSICIONS

1a Museu Comarcal de Tàrrega 

Fotos: Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Tàrrega

     2a Espai Sant Joan de Cervera 

Fotos: Jaume Serra Antonià

3a Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell

                                                                                                     

Fotos: Associació per a la Recerca Pedagògica TP

4a Sala d'Exposicions de l'Ajuntament de Balaguer

                                                                                                     

Fotos: Associació per a la Recerca Pedagògica TP

5a Centre Cívic de les Borges Blanques

                                                        

    

Fotos: Associació per a la Recerca Pedagògica TP

6a Sala Cultural Ajuntament de Solsona

           

   
Fotos: Associació per a la Recerca Pedagògica TP

                                                                                                                               7a Centre Cívica de Tremp

Fotos: Associació per a la Recerca Pedagògica TP                                                                                         8a Casa Cotori de El Pont de Suert

 

Fotos: Associació per a la Recerca Pedagògica TP

9a Sala de l'Ajuntament de Mollerussa

Fotos: Associació per a la Recerca Pedagògica TP

10a Saló del llibre de Barcelona

Fotos: Associació per a la Recerca Pedagògica TP

11a  Palau de la Paria de Lleida

Fotos: Associació per a la Recerca Pedagògica TP