Títol

Autor
Materia
Tipus de document
Any
Edició
Idioma
Lloc de publicació
Editat per
Nº páginas
Descripción
GEOGRAFIA DE BELLPUIG, descripció brodada
amb apuntacions històriques i folklòriques
V. S. i B. (Valeri Serra i Boldú) 1875-1938
Geografia
Llibre
1918
primera
Català
Barcelona
Propi autor
18
Petita geografia de la població de Bellpuig (Urgell) i
que junt al apunts geogràfics de la població i el seu Terme, l'autor intercala petites descripcion de la seva història junt amb al folklorisme local.