Títol
Autor
Materia
Tipus de document
Any
Lloc de publicació
Editat per

N. de pàgines
Mides
Preu
Temes relacionats
Descripció
 

GEOGRAFIA ELEMENTAL DE CATALUNYA
Pere Blasi
Geografia
Atles
1923
Barcelona
Editorial Pedagògica "Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana"
83 i 8 de fotografies
23,5 x 19,5 cms.
3,00 pesetes
Cosmologia, hidrografia, agricultura....
Llibre amb format de Atles  cobretes de cartró am una enganxina amb els crèdits de l'obra, a la pàgina 3 crèdits de l'obra amb la menció de ser obra premiada a un concurs de 1916, a la 4 aportacions de varies comisions de països sud-americans, a la 5 index, a la 7 mapa de Catalunya i desenvolupament de l'obra.
Intercalades 8 làmines de fotogràfies, al final un apendix amb els Països de parla catalana