Títol

Materia
Tipus de document
Any
Lloc de publicació
Editat per
Preu
N. de pàgines
Mides
Temes relacionats
Descripció
LLIÇONS DE LLENGUATGE, primer grau, primera part
Gramàtica
Llibre
1931
Barcelona
Editorial Pedagògica
1,75 pessetes
104
12,5 x 18 cms.
Sintàxis, ortografia...
Portada a dos tintes amb el títol de l'obra, a la pàg. 1 es repeteixen el títol , desde la 7 fins a la 98 desenvolupament de l'obra, a les pàgs. 99 a 101índex de l'obra, a la pàgina 103 nota dels editors sobre la no inclusió del autors al crèdits de l'obra i a la contraportada segell de la casa editora