Títol
Materia
Tipus de document
Número
Editat per
 

Any
Data
Lloc de publicació
Preu
N. de pàgines
Mides
Imprès
Temes relacionats
Descripció

QUADERNS D'ESTUDI
Reviswta especialment dedicada a Mestres i Professors
Revista
Anby II, Vol. II. Núm. 1
Publicació mensual del concell de pedagogia de la Diputació de Barcelona sota els auspicis de la Mancomunitat de Catalunya
1917
Febrer
Barcelona
0,50 pessetes
112
13,5 x 20 cms.
Imprenta Henrich i Cia
Temes educatius, organització escolar...
Portada de color gris amb els crèdits en color negre, de la pàg. 1 a la 112 desenvolupament de l'obra amb varies pàgs. al principi i al final de publicitat. Al interior de la portada hi ha el Sumari , al interior de la contraportadaDades comencials de suscripció i corresponsals de venda a tot Catalunya