Títol

Materia
Núm.
Tipus de document
Any
Lloc de publicació
Editat per

 
N. de pàgines
Mides
Preu
Descripció

QUADERNS D'ESTUDI, Revista especialment dedicada a Mestres i Professors
Pedagogia
Any I, Vol. II Núm 1
Revista
1916
Barcelona
Publicació Mensual del Concell d'Investigació Pedagògica de la Diputació de Barcelona sota els auspicis de la Mancomunitat de Catalunya.
80
14 x 20 cms.
Suscripció anual 4 pessetes
Revista dedicada a publicar artícles de tema pedagògic